• Plaça Mercè Rodoreda, 1
    Sant Celoni, Barcelona
  • 938 485 593
  • info@ortopediabaixmontseny.com

Condicions d'ús

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), DI-SEQ EQUIPAMENTS I SERVEIS SL informa que és titular del lloc web ltserveis.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, EB SERVEIS SL informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és DI-SEQ EQUIPAMENTS I SERVEIS SL, amb CIF B6527673 i domicili social en PLAÇA MERCE RODOREDA 1 08470, SANT CELONI (BARCELONA), inscrita en el Registre Mercantil, en el tom 42478, foli 187, fulla B-409587 i inscripció 1. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@ortopediabaixmontseny.com.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de DI-SEQ EQUIPAMENTS I SERVEIS SL confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de DI-SEQ EQUIPAMENTS I SERVEIS SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de DI-SEQ EQUIPAMENTS I SERVEIS SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per DI-SEQ EQUIPAMENTS I SERVEIS SL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per DI-SEQ EQUIPAMENTS I SERVEIS SL contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.
Política d’enllaços i exepcions de responsabilitat

DI-SEQ EQUIPAMENTS I SERVEIS SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

DI-SEQ EQUIPAMENTS I SERVEIS SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, DI-SEQ EQUIPAMENTS I SERVEIS SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

Modificacions

DI-SEQ EQUIPAMENTS I SERVEIS SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat

compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Propietat intel·lectual i industrial

DI-SEQ EQUIPAMENTS I SERVEIS SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de DI-SEQ EQUIPAMENTS I SERVEIS SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
 
Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de DI-SEQ EQUIPAMENTS I SERVEIS SL.
L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de DI-SEQ EQUIPAMENTS I SERVEIS SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. 
 
L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de DI-SEQ EQUIPAMENTS I SERVEIS SL.
 
Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció
 

DI-SEQ EQUIPAMENTS I SERVEIS SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. DI-SEQ EQUIPAMENTS I SERVEIS SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.